Hormoner som behandlingsmetod

Den absolut vanligaste, och oftast inledande behandlingen för endometrios är hormoner i någon form. Det finns en rad olika medicinska behandlingar med hormoner som kan testas men alla har samma funktion: Att minska och helst helt förhindra menstruation. Eftersom det finns en teori om att endometrios uppstår av att menstruationsblod läcker ut i buken kan endometrios motverkas av att mensen uteblir och det därmed inte finns något blod som kan hamna fel. De olika preparaten som finns innehåller lite olika hormoner men framförallt hormoner i olika nivå. Det gäller att testa sig fram då en hormonnivå som fungerar för en person inte alls passar någon annan.

p-piller

Generellt är de alternativ som finns dessa:

ribbon Minipiller. Dessa former av piller innehåller hormonet gestagen (även kallat gulkroppshormon). Gestagen påverkar slemhinnan i livmodern så att den inte blir tjock och det påverkar sekretet i slidan som gör det svårare att bli gravid. Gestagen kan även på verka ägglossning. Minipiller finns i olika styrkor på gestagenet. Det svåra med minipiller för många är vikten av att ta pillret vid samma tid varje dag för att behålla full effekt. Minipiller ger ofta liten eller ingen mens alls.

ribbon Kombinerade p-piller. Dessa innehåller både gestagen och östrogen. Östrogenet ökar på effekten av gestagenet men bidrar också till att styra så att menstruationen skall komma vid rätt tidpunkt. Det finns p-piller med en rad olika mängder av hormonstyrkor. Det finns p-piller där alla tabletter har samma hormonnivå och det finns de där hormonnivåerna varierar i tabletterna under varje karta för att ge en mer ”naturlig” påverkan på kroppen. Många upplever att p-piller med varierad hormongrad har färre biverkningar. Kombinerade p-piller ger generellt 3-4 menstruationer om året ifall de äts helt utan uppehåll eller sockerpiller. Detta eftersom östrogenet påverkar att mensen skall komma ibland. Detta gör att p-piller är lämpligare för de där mens ibland inte är så påfrestande medan minipiller passar bättre för de som vill undvika mens helt.

ribbon Pring/P-plåster. Innehåller samma hormoner som p-piller och har ungefär samma effekt. Skillnaden är att plåstren sitter på armen en vecka åt gången och p-ringen förs in i slidan och sitter där i 3 veckor innan den tas ut för att ge uppehåll i hormontillförsels. Dessa alternativ kan upplevas ha lite färre biverkningar än p-piller då det tillförs en jämn hormonnivå under hela dagen istället för att all hormon tillförs på en gång via en tablett.preventivmedel

ribbon P-stav, p-spruta och hormonspiral. Dessa innehåller liksom minipiller enbart hormonet gestagen. P-stav och hormonspiralen sätts på plats och sitter sedan kvar i 3-5 år. P-staven placeras på insidan av överarmen och hormonspiralen sätts in i livmodern. Dessa ger ett jämnt flöde av hormon till kroppen under hela perioden de sitter inne och upplevs ofta ha minst biverkningar pga detta då kroppen inte påverkas lika mycket om hormonnivån hålls jämn. P-spruta ges var tredje månad (dvs 4 gånger per år). Ungefär hälften av alla som använder dessa metoder blir helt fria från mens, i övrigt är det vanligt med oregelbunden mens som kommer mer sällan än tidigare.

Fördelar för endometriospatienter:Förutom att dessa preparat kan användas för att förhindra graviditet är det ju ganska självklart en stor fördel för personer med endometrios att dessa olika alternativ kan minska eller helt förhindra mens. Eftersom mycket av smärtan kring sjukdomen följer menscykeln och blir starkare vid mens kan det vara en befrielse att bara få minskade blödningar även om de inte uteblir helt. Minskad mens motverkar även att sjukdomen sprider sig och kan därmed förhindra större skador såsom sammanväxningar eller cystor. Minskade blödningar eller utebliven mens kan tyvärr inte garantera att den drabbade blir smärtfri. Endometrioshärdar som tillbakabildas kan lämna ärr som ger smärta, men förhoppningsvis bidrar användande av hormonpreparat till att inga nya härdar uppstår.

Nackdelar: För alla som använder hormonella preparat finns det biverkningar. Det är framförallt vanligt med psykiska biverkningar då hormonerna påverkar oss psykiskt. Biverkningar som nedstämdhet och humörsvängningar är inte helt ovanliga. Andra biverkningar kan vara torra slemhinnor, huvudvärk, acne och minskad sexlust. Detta är givetvis problematiskt för många men som endometriosdrabbad påverkar sjukdomen så mycket att dessa biverkningar kan vara godtagbara. På grund av smärtan är det inte ovanligt att uppleva nedstämdhet, minskad sexlust osv ändå. Givetvis ska en däremot inte behöva mer biverkningar än nödvändigt så det är viktigt att prova olika alternativ för att se vad som passar bäst! Liksom mycket av kontakten med vården gäller det att antingen orka själv eller ha någon som orkar kämpa åt dig för det kan behövas några varv med vården för att testa sig fram till det bästa preparatet för just dig.

Annonser