Indirekta symtom

Det finns en lång rad direkta symtom på endometrios, såsom smärta, cystor och infertilitet. Utöver dessa symtom finns det även en rad ”indirekta” symtom. Symtom som kanske inte omedelbart kopplas ihop med endometrios men som i grunden beror på endometriosen eller de symtom endometriosen ger. Eftersom dessa symtom bara indirekt orsakas av endometrios är det vanligt att de behandlas som helt egna åkommor, ges egna diagnoser eller i vissa fall ses som grundorsaken medan endometriosen förblir odiagnostiserad. I vissa fall övergår symtomen till kroniska åkommor om vård inte ges i rätt tid på rätt sätt. Alla dessa symtom behandlas bäst genom att behandla endometriosen.

Indirekta symtom på endometrios är bland annat:

ribbon Kronisk trötthet Detta symtom kommer vanligen av den psykiska påfrestningen det innebär att vara sjuk och ha ont. Att hanteradog smärtan och sin vardag med smärta blir utmattande och det är vanligt att personer med endometrios upplever en känsla av att gå runt i livet lite som en zombie. På detta är trötthet också en vanlig biverkan vid intag av smärtlindrande medicin vilket ytterligare kan öka på känslan av trötthet och utmattning. Tröttheten kan i sig också ge andra symtom såsom försämrat korttidsminne, en känsla av att vara virrig och ha ”bomull” i huvudet och det är lätt att av andra upplevas som disträ och ofokuserad. Framförallt gör tröttheten det svårt med sociala kontakter och att orka med att ha ett aktivt liv.

ribbon Depression Att ha ont, känna att ingen medicin riktigt hjälper, möta en oförstående omgivning och tyvärr allt för ofta en oförstående vård är tärande. Att få depressioner på grund av sin sjukdom är inte ovanligt. För de drabbade av en svårare endometrios som kräver långvarig sjukskrivning innebär sjukdomen även att den drabbade riskerar att bli isolerad från socialt umgänge. Att inte kunna delta i sociala aktiviteter och att ständigt ha ont gör lätt att en person faller ner i depression. Tyvärr misstar vården ofta depressionen för att orsaka smärtsymtomen istället för att se att det är smärtan som orsakar depression. Istället för att undersöka, diagnostisera och behandla grunden till smärtan får patienten behandling för sin depression vilket gör att den nedstämdhet som patienten upplever kan bli delvis behandlad med grundproblemet, endometriosen och smärtan, finns kvar. Det finns även en risk att drabbas av depression i samband med infertilitet. Infertilitet är ett vanligt symtom på endometrios och många gånger upptäcks endometriosen först i samband med infertilitetsutredningar. Att få hjälp att hantera sin depression genom samtalskontakter är ofta mer effektivt än medicin ifall endometriosen blir behandlad samtidigt.

ribbon Inkontinens Inkontinens i samband med endometrios kan bero på lite olika orsaker. Analinkontinens kan bli en följd av upprepade förstoppningar som får ändtarmen att töjas ut på ett sätt som gör det svårt att hålla sig. Endometrios som sätter sig på urinblåsan kan ge upphov till urinträngningar som ofta misstas för UVI och leder till urinläckage. Smärta och irritation i samband med toabesök är vanligt, framförallt om endometrios satt sig på urinblåsan och/eller tarmarna. Smärta vid toabesök kan bidra till att det blir svårare att uträtta sina behov och att tarmen eller blåsan inte blir ordentligt tömda. Detta skapar en ond cirkel som i förlängningen kan innebära inkontinens. Vid svåra fall kan operation vara behövligt för att strama åt urinröret eller ändtarmen igen.

ribbon ”Influensasymtom” Eftersom endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som ständigt sjuk_165396251ger upphov till nya inflammationer i buken är det vanligt att uppleva symtom som kan anses vara influensaliknande. Dessa symtom är: feber, frossa, svettningar och temperaturvallning, värk i muskler och leder och en allmän sjukdomskänsla. Inflammationerna som endometriosen orsakar blir generellt värre i samband med mens eftersom härdarna i magen blöder. Därför kommer generellt de influensaliknande symtomen i samband med menstruation.

ribbon Huvudvärk  Att  få huvudvärk i samband med endometrios kan bero på stress, men även att en går runt och spänner sig för att hantera sin smärta. Huvudvärken kan också vara ett symtom på de infektioner som endometriosen skapar.

ribbon Håravfall Riktigt vad detta kommer av är svårt att veta. Troligen beror håravfallet på den stress och oro sjukdomen kan innebära, i synnerhet om den gör väldigt ont. Det kan även vara en biverkan på behandling av endometrios men många upplever håravfall även innan behandling sätts in.

ribbon ”Ballongmage”  Vid endometrios som sitter på tarmarna kan tarballongmagemarnas/magens aktivitet bli kraftigt påverkade och ett resultat av detta kan vara att magen blir rejält uppblåst. I mer extrema fall kan magen bli så stor och hård att den drabbade ser gravid ut. Detta kan skapa en ond cirkel då gaserna och den uppblåsta magen trycker på tarmar/urinblåsa och gör det svårt att gå på toa vilket kan orsaka förstoppning. Förstoppningen i sin tur kan påverka tarmarna så att magen blir uppblåst igen och så går det runt. Detta behandlas ofta med laxerande medel men så länge inte endometriosen blir ordentligt behandlad är det svårt att bli av med besvären helt. Det finns även många tips på dieter och kostomläggning för att råda bot på ballongmage, det är värt att minnas att detta möjligen kan ge lindring men beror uppblåstheten på endometrios kommer det inte gå att bota genom en ny kost.

Om du har ett eller flera av dessa symtom behöver det inte betyda att du har endometrios, men om de verkar följa en cykel som påminner om din menscykel (eller hur menscykeln kunde vara när du hade mens senast) kan det bero på endometrios.

Källor:

Danderyd sjukhus

Sahlgrenska

Internetmedicin.se

1177